Deprecated: Function ereg() is deprecated in /data/d/7/d7a0e37d-9c68-4447-bcae-273bfdc80262/navratrysov.sk/web/modules/_project/main.class.php on line 42

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /data/d/7/d7a0e37d-9c68-4447-bcae-273bfdc80262/navratrysov.sk/web/modules/_project/main.class.php on line 50
Navratrysov.sk - Partners > Štátna ochrana prírody – návrat rysov do voľnej prírody, Rys ostrovid

Štátna ochrana prírody SR je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) s celoslovenskou pôsobnosťou, prostredníctvom ktorej MŽP SR zabezpečuje ochranu prírody a krajiny na princípoch ochrany biologickej a krajinnej diverzity a trvalo udržateľného rozvoja.

Činnosť organizácie je zameraná najmä na výkon odbornej starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny (územná ochrana, druhová ochrana rastlín a živočíchov, minerálov a skamenelín, drevín). Ďalej zabezpečuje odborné zázemie pre výkon štátnej správy pre životné prostredie vypracúvaním odborných podkladov, koordinuje a zabezpečuje výskum a prieskum pre potreby ochrany prírody a krajiny, zabezpečuje environmentálnu výchovu a podieľa sa na plnení medzinárodných dohovorov a záväzkov v ochrane prírody, biologickej a krajinnej diverzity.

Spolupracuje s inými odbornými inštitúciami, zameranými na starostlivosť a ochranu prírody a krajiny, s orgánmi  štátnej správy a miestnej samosprávy, s vedeckými inštitúciami a vysokými školami, s partnerskými organizáciami v zahraničí a s inými organizáciami s environmentálnym zameraním.

ŠOP SR má celoslovenskú pôsobnosť. Riaditeľstvo štátnej ochrany prírody sídli v Banskej Bystrici. Ďalej sa organizácia delí na 11 regionálnych centier ochrany prírody a ďalej na správy národných parkov a správy chránených krajinných oblastí.

 

web stránka Štátnej ochrany prírody 

 

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.