Deprecated: Function ereg() is deprecated in /data/d/7/d7a0e37d-9c68-4447-bcae-273bfdc80262/navratrysov.sk/web/modules/_project/main.class.php on line 42

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /data/d/7/d7a0e37d-9c68-4447-bcae-273bfdc80262/navratrysov.sk/web/modules/_project/main.class.php on line 50
Navratrysov.sk - Partneri > Ochrana karpatskej divočiny – návrat rysov do voľnej prírody, Rys ostrovid

bannerPCW.jpg

OCHRANA KARPATSKEJ DIVOČINY je nepolitické, dobrovoľné, výberové záujmové združenie zastrešujúce špecialistov  pôsobiacich v oblasti územnej a druhovej ochrany prírody, ako aj ľudí zaoberajúcich dokumentáciou dhuhov a biotopov, potláčaním pytliactva a nelegálneho obchodu so zvieratami. Pri týchto aktivitách úzko spolupracuje s orgánmi a organizáciami štátnej ochrany prírody, polície a colnej správy a organizáciami pôsobiacimi v oblasti ochrany prírody v zahraničí.

     

Cieľ a činnosť:

Cieľom združenia je vytvoriť zoskupenie ľudí so spoločnými záujmami o problematikou ochrany prírody. V rámci tejto problematiky členovia danej organizácie realizujú svojpomocne a prostredníctvom projektov aktivity, pre ktoré sa rozhodli združiť. V záujme občianskeho združenia s názvom OCHRANA KARPATSKEJ DIVOČINY je tiež  podieľať sa svojou činnosťou na napĺňaní verejnoprospešných služieb v enviromentálnej oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.

Aktivity:

spolupráca so štátnymi orgánmi a organizáciámi pri zabezpečovaní  ochrany všetkých, druhov živočíchov a rastlín, hlavne tých, ktoré sú vedené v zoznamoch NATURA 2000. Zabezpečujeme identifikáciu, dokumentáciu a  ochranu ich biotopov a stanovíšť. Vyhodnocujeme hospodárske a sociálno ekonomické procesy ovplyvňujúce biodiverzitu. Pripravujeme projekty na prenájom a vykupovanie pozemkov vzácnych biotopov hroziacim zánik. Spolupracujeme s obcami, vlastníkmi a užívateľmi ( správcami ) lesného a poľnohospodárskeho pôdneho fondu.  Zabezpečujeme aktívnu ochrannú službu v teréne pre zabezpečenie týchto cieľov. Vytvárame vlastnú foto, video  databázu a prehľad poznatkov biosféry Karpát. Aktívne spolupracujeme s ostatnými NGO pri procesoch smerujúcich k prijímaniu environmentálnej legislatívy. Novými poznatkami a informáciami zvyšujeme odbornú úroveň svojich členov. Popri uvedenej činnosti PCW participuje aj na environmentálnej výchove a to prostredníctvom odborných prednášok na tému ochrany prírody, edičnou činnosťou, tvorbou videofilmov na uvedenú tému. Proces edukačnej činnosti je zacielený predovšetkým na mladú generáciu.

 

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.